CHẤT ỔN ĐỊNH CHO ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

Nguyên liệu ống và phụ tùng
20200103-39

NGUYÊN LIỆU ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

Ống thoát

S-PVC, K-Value 65 - 68

100

Coated Filler

10,0 – 25,0

Màu

x

Ổn định CaZn: IKA 5080C

2,0 – 2,6

Ôngs cấp

 

S-PVC, K-Value 65 - 68

100

Coated Filler

0 – 5,0

Màu

x

Ổn định CaZn: IKA 5060C

2,3 – 2,6

Kim loại nặng tự do: GreenStab 1010

2,3 – 2,6

Ống ngầm

S-PVC, K-Value 65 - 68

100

Coated Filler

10,0 – 20,0

Màu

x

Ổn định CaZn: IKA 5060C

2,3 – 2,6

 

Ép phun

S-PVC, K-Value 50 - 58

100

Coated Filler

0 – 5,0

màu

x

Ổn định CaZn: IKA 5592C

4,5 – 6,0


P = Ổn định gốc chì C= Ổn định Calcium Zinc