PHỤ GIA TRỢ GIA CÔNG

CHẤT TRỢ GIA CÔNG
20200103-50

Chất trợ gia công

Chất trợ gia công được sử sử dụng để cải thiện quá trình gia công dryblend.

Nó sẽ tăng độ dẻo của nguyên liệu hóa dẻo, cải thiện tính đồng nhất và tăng độ bóng bề mặt của thành phẩm.

Tùy thuộc theo nhu cầu, chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau.

  • IKAFLOW 225 – Trợ gia công cho các sản phẩm PVC rắn như profile, đường ống, phụ kiện và các sản phẩm foam.
  • IKAFLOW 277 - Trọng lượng phân tử thấp để giảm tính bám dính trên bề mặt kim loại nóng.
  • IKAFLOW 404 - Điều chỉnh tạo foam có trọng lượng phân tử cao.
  • IKAFLOW 406 - Điều chỉnh tạo foam có trọng lượng phân tử cao.

Các sản phẩm khác có thể cung cấp theo yêu cầu.