PHỤ GIA HỖ TRỢ VA ĐẬP

MODIFIERS
20200103-51

Modifiers

Modifiers dùng để tăng bền cứng va đập của PVC. Đây là điều cần phải được cải thiện ví dụ như độ bền va đập của profile.

Tùy theo nhu cầu chúng tôi giới thiệu nhiều loại sản phẩm khác nhau.

  • IKAMOD 81 – Modifier va đập hiệu quả cao với các đặc tính chịu thời tiết và trong suốt tuyệt vời
  • IKAMOD MBS – Dạng modifier chịu va đập MBS trong suốt. Nó mang lại lợi ích song song câng bằng giữa các tính chất cơ học, quang học và tính thân thiện môi trường.

Các sản phẩm khác có thể đáp ứng theo yêu cầu.